Gediminas Vievesis

Gediminas Vievesis

Atestuotas ypatingojo statinio projekto dalies vadovas, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Projekto dalis: konstrukcijų. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (iškyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią) inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Skills

Tekla
95%
Kita
65%
3D Kita
75%

Sertifikaitai