Edmundas Petrikaitis

Edmundas Petrikaitis

Atestuotas ypatingojo statinio projekto vadovas, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

Atestuotas ypatingojo statinio projekto dalies vadovas, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas ir statinio dalies ekspertizės vadovas. Projekto dalis: konstrukcijų. Statinio dalies ekspertizės darbo sritis: konstrukcijų. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Atestuotas ypatingojo statinio statybos vadovas ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Naudojama programinė įranga

Tekla
100%
Kita
100%
3D Kita
100%

 

Sertifikaitai